Bài viết được đề xuất

2 Bình luận

  1. Hồ Văn Hồng studio

    Mấy người trung trước kia trăm tỷ trào thất hay chỉ mang hình thức để cho người chơi tín là thất chịu bỏ ✋ luôn sao không công khai trên truyền hình nhỉ

  2. Không trúng rồi, trời ơi nghèo như gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.