THVL | Vĩnh Long: số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 32%Theo đó, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được duy trì và phát triển. Đến nay, số người …

Nguồn: https://dambaudep.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.