Vì sao bóng bay có thể bay được // Dạy bé kiến thức khoa học // Em yêu khoa học // An's ChannelVì sao bóng bay lại bay?
Dạy bé kiến thức khoa học.
Cùng nhau khám phá.
Em yêu khoa học.

#ViSaoBongBayLaiBay #EmYeuKhoaHoc #AnChannel

Audio track 1 Attribution:
Title: Upbeat Inspiring Corporate
Music by Wavecont,
Licensed under creative commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Music promoted by

An’s Channel – All For Kids.
Bản quyền thuộc về An’s Channel.
© 2021 An’s Channel. All Rights Reserved.

Nguồn: https://dambaudep.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.